PLZEŇ – ARCHITEKTURA OSMIČKOVÝCH ROKŮ 2

Série pěti komentovaných prohlídek běžně nepřístupných budov s historiky architektury i architekty. Také vznik těchto objektů spadá do některého ze zlomových období našich moderních dějin (případně do jejich osudu tyto dějinné události významně vstoupily).

Sraz: so 29. 9., 14.00, náměstí Míru 10

Další akce v místě Plzeň

Plzeň po sametu

V roce 30. výročí událostí roku 1989 se komentovanými prohlídkami jednotlivých budov i procházkou po sídlišti Vinice pokusíme „ohledat“ architekturu...

  • Procházka