Plzeň – VYLIDNĚNO

Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemníků. Města bez obyvatel. Proč se atraktivní města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé nemohou žít? Tuto otázku zodpoví nejen filmový dokument švédského režiséra Fredrika Gerttena, ale i následující debata se sociální pracovnicí organizace Člověk v tísni Jitkou Kylišovou a architektkou ze spolku Architekti bez hranic Karolínou Kripnerovou. Projekce proběhne ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět Plzeň.

Sraz: Korandův sbor, Anglické nábřeží 13

Další akce v místě Plzeň

Plzeň zelená a modrá

Nabitý třídenní program se zaměří především na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci města na změnu klimatu. Jeho součástí budou: komentované procházky...

 • Diskuze
 • Eko
 • Procházka
 • Projekce
 • Přednáška
 • Workshop

Plzeň – Zeleň ve městě

O své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika různých zemích...

 • Eko
 • Přednáška

Plzeň – z parku na střechy

Vycházka s komentářem k mikroklimatickým, vodohospodářským, ekonomickým, psychologickým a dalším funkcím městské zeleně, ale také k jejímu zakládání a péči...

 • Eko
 • Procházka
 • Social

Plzeň – HYDROELEKTRÁRNA PLZEŇSKÝCH MĚSTSKÝCH DOPRAVNÍCH PODNIKŮ – kapacita naplněna

Komentovaná prohlídka vodní elektrárny, která byla zprovozněna v roce 1922 a dopravním podnikům slouží dodnes. Sraz: Denisovo nábřeží 12 (před...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

Plzeň – KORANDŮV SBOR

Komentovaná prohlídka stánku Českobratrského evangelického východního sboru – jedné z architektonicky nejhodnotnějších staveb meziválečné Plzně – s architektem a historikem...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

Plzeň – ZELENÉ PLÍCE CENTRA PLZNĚ

Komentovaná procházka existujícími i zaniklými zelenými prostranstvími v centru Plzně s architektem Markem Marovičem a Irenou Tolarovou ze Správy veřejného...

 • Procházka

Plzeň – MĚSTSKÁ DIVOČINA

Komentovaná procházka ‚městskou divočinou“ Jižního Předměstí mezi Borskou a Sukovou ulicí s přírodovědcem a biologem Jiřím Sádlem z Botanického ústavu...

 • Procházka

Plzeň – ZELENÉ PLÍCE JIŽNÍHO PŘEDMĚSTÍ

Komentovaná procházka po zelených prostranstvích na Borech s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. Trasa vycházky povede ze zahradní čtvrti...

 • Procházka

Plzeň – BOLEVECKÝ RYBNÍK A VÝUKOVÁ VODNÍ ZAHRADA

Komentovaná procházka s hydrobiologem Jindřichem Durasem a botaničkou Zdeňkou Chocholouškovou okolo Boleveckého rybníka a prohlídka výukového areálu s vodními prvky....

 • Procházka

Plzeň – MĚSTO VŠEMI SMYSLY. NAVRHNI SI “ZELENO-MODROU” ULICI!

Workshop pro děti i rodiče s iniciativou Architektura pro děti aneb Město letí. Účastníci si budou moci navrhnout úpravu Americké třídy...

 • Workshop

Plzeň – ZELENÁ (SE) STŘECHA

Komentovaná prohlídka čerstvě dokončené zelené střechy – první vegetační střechy na panelovém domě v České republice – s Petrem Linhartem,...

 • Hurá dovnitř!

Plzeň – OD MALOSTRANSKÉHO MOSTU K MALOSTRANSKÝM JEZÍRKŮM

Komentovaná procházka okolí Malostranského mostu s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. V druhé části vycházky představí architekt Aleš Kubalík...

 • Procházka

Plzeň – JÁ A ŘEKA, ŘEKA A JÁ – zrušeno

Co mi přinášejí čtyři řeky protékající Plzní? Co chci u řek dělat a co pro to potřebuji? Děti i rodiče...

 • Procházka
 • Workshop

Plzeň – ŘEKA VE MĚSTĚ 2020+ zrušeno

Postavila se náplavka i část cyklotras podél řek. Jiná místa zatím čekají na svou příležitost – např. Městská plovárna. Na...

 • Diskuze

Plzeň – LAVIČKY ODPLOUVAJÍ NA PROTĚJŠÍ BŘEH – zrušeno

Stěhování dřevěných laviček, vyrobených dobrovolníky a opečovávaných spolkem Pěstuj prostor, které vám sloužily k posezení u Radbuzy od roku 2015....

 • Workshop