Plzeň – Vylidněno

Zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farha cestuje po celém světě. Toronto, Barcelona, Londýn, New York – všude se opakuje stejná situace. Raketově rostou ceny nájmů, ale nikoli příjmy. Centra měst se vylidňují, jak lidé ze střední třídy nestačí čelit neblahému vývoji stále se zvyšujících cen. Jenže jejich někdejší byty zejí prázdnotou. Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodně ukládat kapitál. A radnice jen obtížně hledají způsob, jak tento celosvětový trend zvrátit. Zasvěcený komentář dodávají světově uznávané osobnosti: socioložka Saskia Sassen, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz i spisovatel skrývající se před mafií Roberto Saviano.
Před projekcí proběhne komentovaná prohlídka budovy Korandova sboru (30 min.), po filmu bude následovat debata s hostem. Pořádá spolek Pěstuj prostor ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět.

Sraz: pá 2. 10., 18.30, Korandův sbor, Anglické nábř. 13

Další akce v místě Plzeň

Plzeň zelená a modrá

Nabitý třídenní program se zaměří především na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci města na změnu klimatu. Jeho součástí budou: komentované procházky...

 • Diskuze
 • Eko
 • Procházka
 • Projekce
 • Přednáška
 • Workshop

Plzeň – Zeleň ve městě

O své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika různých zemích...

 • Eko
 • Přednáška

Plzeň – z parku na střechy

Vycházka s komentářem k mikroklimatickým, vodohospodářským, ekonomickým, psychologickým a dalším funkcím městské zeleně, ale také k jejímu zakládání a péči...

 • Eko
 • Procházka
 • Social