Plzeň – z parku na střechy

Vycházka s komentářem k mikroklimatickým, vodohospodářským, ekonomickým, psychologickým a dalším funkcím městské zeleně, ale také k jejímu zakládání a péči o ni. Účastníci si prohlédnou systém dešťových tůní, stromy ošetřené systémem korunních vazeb a dvě zelené, resp. vegetační střechy. Výklad bude doplněn ukázkou vybraných tematických materiálových vzorků. Provází krajinář Václav Čubr, pořádá spolek Pěstuj prostor.

Sraz: ne 4. 10., 10.00, Lochotínský pavilon, u zastávky MHD Zoologická zahrada

Další akce v místě Plzeň

Plzeň zelená a modrá

Nabitý třídenní program se zaměří především na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci města na změnu klimatu. Jeho součástí budou: komentované procházky...

  • Diskuze
  • Eko
  • Procházka
  • Projekce
  • Přednáška
  • Workshop

Plzeň – Vylidněno

Zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farha cestuje po celém světě. Toronto, Barcelona, Londýn, New York – všude se...

  • Projekce
  • Social

Plzeň – Zeleň ve městě

O své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika různých zemích...

  • Eko
  • Přednáška