Praha – ČSOB Kampus SHQ

Novostavba jižní centrály ČSOB v Radlicích od bratrů Marka a Štěpána Chalupových založená na světle a zeleni.

ČSOB Kampus se skládá ze dvou velkých administrativních budov. První budova byla dokončena v roce 2007 podle návrhu architekta Josefa Pleskota v Radlickém údolí a druhá budova, která pochází z dílny architektonického studia bratrů Chalupových a která byla dokončena v roce 2019, se nachází na svazích tohoto údolí. Pro obě budovy je společná pokroková vize ekologicky ohleduplné architektury a záměr vytvořit stimulující pracovní prostředí. Přísně pravoúhlý rastr objektů je změkčován všudypřítomnou zelení a citlivým umístěním do přirozeného terénu. ČSOB Kampus poskytuje pracoviště několika tisícům zaměstnanců, kteří nejsou limitování typickým kancelářským prostředím, ale naopak se pohybují ve volném, systematickém uspořádání společných pracovních a odpočinkových zón, které doplňují privátní zákoutí, včetně zelené relaxační střechy s běžeckou dráhou a streetballovým a workoutovým hřištěm. Zatímco původní objekt získal certifikaci pro energeticky úsporné budovy ohleduplné k životnímu prostředí stupně LEED Gold, nová budova získala jeho vyšší stupeň LEED Platinum New Construction. Při komentovaných prohlídkách části od bratrů Chalupových budou zpřístupněna nejen pracoviště a společné prostory, ale i střešní zahrady, které mohou zaměstnanci běžně využívat.

Děkujeme spolupořadateli Československé obchodní bance, a. s.

Upozornění: v budovách není dovoleno fotografovat, děkujeme za pochopení.

Komentované prohlídky s nutností rezervace na webu GoOut od 23. 9. 2020.

Sraz: so 3. 10., 11.00, 12.30 a 14.00, budova severní centrály ČSOB, Radlická 333/150, 150 00, P-5, hned u zastávky metra a tramvají

Fotoreport