PRAHA – KONTEJNERY!

Den architektury jako součást lokálního světelného festivalu. Čekání na tmu si ve festivalové vesničce můžete zkrátit třeba diskuzí o možné budoucnosti modulární architektury. V poledne se nemusíte vracet domů, o váš sobotní oběd se s láskou postarají naše gastro stánky. Zkoumání vlivu globální logistiky na okolní prostředí a další obory s odborníky na jednotlivá témata. Podrobnosti k programu na www.rozsvituhrineves.cz.

Program:

11:00 Československo na moři

Před 25 lety patřila Česká republika jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou Československé a později České námořní plavby (ČNP) plulo mezi roky 1952 a 1998 celkem 44 obchodních lodí. Seznamte se s osudem lodí a lidí, kteří se plavili na jejich palubách.

15:00 Containerscape

Obří zablokovaná loď v Suezském průplavu znovu odhalila objem zboží přepravovaného na moři a míru závislosti světové ekonomiky na tomto způsobu transportu. Co nám poví specialista z Metransu o současné námořní logistice? Jaké je moře z pohledu kapitána nákladní lodi?

17:00 Fenomén: Cargotecture

Modulární architektura není nové téma. Minimálně od 40. let přemýšleli architekti jako např. Walter Gropius a Konrad Wachsmann o výhodách standardizace a masové produkce v architektuře a stavebnictví. Jak se dnes vyvíjí tento obor a jakou můžeme očekávat budoucnost?

19:00 Světelný festival Rozsviť Uhříněves

Sraz: so 2. 10., 11:00, křižovatka ulic Kašperská, Podleská, Na Vrchách, P-22

Další akce v místě Praha

PRAHA – NOVÁ SCÉNA ND – PŘIDANÝ PROGRAM

Navštivte brutalistní budovu z let 1977–1983 předtím, než bude z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena. Ve zpřístupněném foyer ve 3. patře...

  • Hurá dovnitř!
  • Výstava