PRAHA – MĚSTO A ŘEKA

S historikem architektury Richardem Bieglem o proměnách zástavby a infrastruktury od Smetanova nábřeží až po Petrskou čtvrť. Řeka je nedílnou součástí města. Na jedné straně mu poskytuje oporu, na druhé straně ho svazuje svým tokem. Během 19. století se vztah města a řeky začal radikálně proměňovat. Díky výstavbě nábřeží a veřejných budov se Vltava stala významnou osou rodící se metropole. Jak se Praha s Vltavou v uplynulých dvou stoletích sžila? Lidé – řeka – město. Procházka nejen o Vltavě a jejím vlivu při formování moderní Prahy bude trvat cca 90 – 120 minut.

Sraz: so 2. 10., 10:30, Krannerova kašna neboli pomník císaře Františka I. (park Národního probuzení), P-1

Fotoreport

Další akce v místě Praha

PRAHA – NOVÁ SCÉNA ND – PŘIDANÝ PROGRAM

Navštivte brutalistní budovu z let 1977–1983 předtím, než bude z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena. Ve zpřístupněném foyer ve 3. patře...

  • Hurá dovnitř!
  • Výstava