PRAHA – POHLED NAHORU

Za sochařskými klenoty na průčelích městských domů s architektkou Zuzanou Ilinčevovou. Chodíme po městě a skoro nevnímáme domy kolem sebe. Je potřeba se zastavit a zvednout hlavu. Je možné, že objevíte na zcela známém místě něco nečekaného. Jsou to domy převážně z první republiky, pro něž bylo průčelí vizitkou. Vlastník tím dával najevo svůj vztah k umění a kráse, také to byla známka úspěšnosti investora. I v tomto smyslu jsou některé domy na vrcholu technologických možností používání moderních materiálů své doby.

Sraz: ne 3. 10., 13:00, před vstupem do Novoměstské radnice – roh Karlova náměstí a Vodičkovy, P-2

Fotoreport