PRAHA! PRAHA – ALFRED VE DVOŘE, NE 5.10.

Divadlo Alfred ve dvoře vybudoval v roce 1997 mim, choreograf, režisér a pedagog prof. Ctibor Turba. V roce 2001 pronajal prostor o.s. Motus. Autory budovy jsou akad. arch. Jindřich Smetana a ing. arch. Tomáš Kulík. Alfred ve dvoře je jedním z mála zcela nových divadel, která ve 20. století v Praze vznikla tzv. na zelené louce. Budova má charakter zahradního divadelního pavilonu, díky svému vzezření bývá označována také jako „železný fotoaparát“.

12.00 – 15:00 volný přístup
13:00 komentovaná prohlídka s s prof. Ctiborem Turbou

Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7