PRAHA – PRAHA ŽÍZNIVÁ (v přečerpávací stanici v Michli)

Přednáška historika Kryštofa Drnka představí málo známou kapitolu stavebního vývoje Prahy v první polovině 20. století – problematiku vodárenského systému a jeho nerealizované koncepční a stavební řešení v meziválečném období. Praha po celou první polovinu 20. století řešila vedle řady jiných problémů i nedostatek dodávané pitné vody a zároveň její kvalitu. Před první světovou válkou proto na území dnešního hlavního města vznikla celá řada malých vodáren patřících obcím, které jsou dnes součástí Prahy. Ve 20. letech zároveň vznikl nový koncept, jak se s nastalou situací vypořádat – projekt Štěchovické vodárny. V přednášce budou představeny pražské předmoderní vodárny s důrazem na Kotěrův komplex Vršovické vodárny. Bude též popsána situace Prahy v meziválečném období a proces vzniku projektu Štěchovické vodárny, i důvody, proč se k její realizaci nikdy nepřistoupilo.

Přednáška samotná se uskuteční v jednom z objektů vodárenského areálu, který byl postaven v letech 1906-1907 podle Kotěrova návrhu ve stylu geometrické secese. Celý areál byl jednou ze dvou částí rozsáhlého komplexu vršovické vodárny, která zásobovala pitnou vodou Vršovice až do roku 1975. Spodní část komplexu v Bráníku zahrnovala dvě studny, úpravnu vody, halu pro strojovny a kotelny a obytný dům. Odtud byla voda přečerpávána do horní části v Michli na Zelené Lišce do zemního a věžového vodojemu (viz PRAHA – VRŠOVICKÁ VODÁRNA) a dále tekla samospádem do Vršovic.

Ve spolupráci s partnerem akce Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Sraz: ne 3. 10., 16.00 (areál bude přístupný od 15:00 k volné prohlídce), Vltavanů 229, P-4

Fotoreport

Další akce v místě Praha

PRAHA – NOVÁ SCÉNA ND

Navštivte brutalistní budovu z let 1977–1983 předtím, než bude z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena. Komentované prohlídky reprezentativními prostory i zákulisím...

  • Hurá dovnitř!
  • Nutná rezervace

PRAHA – OČIŠTĚNÍ: OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHITEKTURY

Budiž světlo do auly právnické fakulty. Vyvolat ducha litery. Zastavit se, poslouchat a pochopit čas. Paměť stěn a slovo jako...

  • Představení

PRAHA – NOVÁ SCÉNA ND – PŘIDANÝ PROGRAM

Navštivte brutalistní budovu z let 1977–1983 předtím, než bude z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena. Ve zpřístupněném foyer ve 3. patře...

  • Hurá dovnitř!
  • Výstava