PRAHA – PRAŽSKÉ PASÁŽE II – KAPACITA NAPLNĚNA

V první polovině 20. století bylo v centru Prahy vybudováno na 40 pasáží. Od svých evropských protějšků se liší dobou vzniku, stylovou rozmanitostí i prostorovým uspořádáním. Jsou součástí tzv. městských paláců, složitých struktur, které kombinovaly veřejné a soukromé funkce a pro architekty a stavitele byly výzvou k experimentování. Dokázali v nich uplatnit novodobé materiály a technologické postupy (skelety, zavěšené fasády, skořepiny), nebo inovativními způsoby použít tradiční český materiál – sklo. Vznikl tak jedinečný architektonicko-urbanistický soubor, jenž je nedílnou součástí pražského genia loci. Procházka pasážemi na rozhraní Starého a Nového Města (pasáž Národní banky, Broadway, Rathova, Myslbek, Černá růže, Koruna, Lindt, Adria, domu Čs. díla, Metro) s docentkou architektury Michaelou Brožovou. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 29. 9. na GoOut.cz. Procházka navazuje na Paržské pasáže I v sobotu 5. 10. ve 14.00 hodin.

Sraz ne 6.10., 14.00, Senovážném náměstí, vstup do pasáže Národní banky, P-1

Fotoreport

Další akce v místě Praha

Den architektury 2023 Praha

Právě probíhají přípravy pražské části festivalu pro rok 2023.