Praha – Pražský Devětsil

Prohlídka s historičkou umění Karolínou Juřicovou ukáže podoby architektury, které prezentují vlivy surrealismu na český funkcionalismus. Architekti Devětsilu věřili, že má architektura sloužit potřebám lidské emotivity. Na příkladech v Praze si prohlédneme prolínání konstruktivistických budov s poetistickým ornamentem, které v minulosti zdobily reklamní nápisy a logotypy.

Letos uplynulo 100 let od založení avantgardního uměleckého sdružení Devětsil, které vzniklo roku 1920 v Praze. První výstava proběhla o rok později a brněnská pobočka byla založena v roce 1923. Mezi členy patřili například Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Adolf Hoffmeister, Vítězslav Nezval, Jaroslav Fragner, Jindřich Štýrský, Josef Chochol, Karel Honzík, Evžen Linhart a mnoho dalších. Hned z počátku mělo sdružení jasně definovaný program. Architektura v něm ovšem přímo nefigurovala. Změnu přinesla až nová programová orientace skupiny, která se rozešla s původním proletářským étosem a devětsilští architekti se s pomocí kubismu a purismu dostali až k funkcionalistické architektuře.

Sraz: ne 4. 10., 11.00, Palác Olympic, Spálená 16, P-1

Na této akci bude k dispozici průvodcovská technika. Každému návštěvníkovi zapůjčíme zdarma vydesinfikovaný přístroj se sluchátky, tak aby byl zajištěn kvalitní zážitek poslechu při dodržování povinných rozestupů. Technika se bude vracet na místě asistentovi průvodce po skončení akce.

Fotoreport