PRAHA – RUDOLFINUM: PO STOPÁCH REKONSTRUKCE

Rudolfinum známé také jako Dům umělců je vedle Národního divadla další významnou stavbou architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Vznikla na konci 19. století a zažila mnohá převratná období, která se bezesporu podepsala na její architektonické podobě. Po první světové válce sloužila budova jako prostory pro poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění, paradoxně druhá světová válka ji vrátila svému účelu, kdy se v prostorách Rudolfina konaly různé říšské oslavy. Postupná devastace budovy způsobená jak necitlivými stavebními úpravami, tak jejím neohleduplným užíváním v době druhé světové války a v období komunismu dal a nakonec podnět ke generální přestavbě. Tou byl pověřen v roce 1990 architekt Karel Prager, jehož základním posláním bylo rekonstruovat Rudolfinum tak, aby sloužilo svému dřívějšímu účelu, tedy koncertům České filharmonie a prezentaci umění. Součástí Pragerovy rekonstrukce nebylo však pouze restaurování původní podoby interiéru, ale také zajímavé pojetí zázemí určeného zaměstnancům instituce. V rámci prohlídky Rudolfina se vydáme jak do velkolepých výstavních a koncertních sálů, tak i například do služební kantýny nebo koupelny v dirigentském salonku. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

Sraz: so 29. 9., 12.00, 13.00, 14.00 komentovaná prohlídka, Alšovo nábřeží 79/12

Fotoreport

Další akce v místě Praha

Den architektury 2023 Praha

Právě probíhají přípravy pražské části festivalu pro rok 2023.