PRAHA – RUDOLFINUM: PO STOPÁCH REKONSTRUKCE

Rudolfinum známé také jako Dům umělců je vedle Národního divadla další významnou stavbou architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Vznikla na konci 19. století a zažila mnohá převratná období, která se bezesporu podepsala na její architektonické podobě. Po první světové válce sloužila budova jako prostory pro poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění, paradoxně druhá světová válka ji vrátila svému účelu, kdy se v prostorách Rudolfina konaly různé říšské oslavy. Postupná devastace budovy způsobená jak necitlivými stavebními úpravami, tak jejím neohleduplným užíváním v době druhé světové války a v období komunismu dal a nakonec podnět ke generální přestavbě. Tou byl pověřen v roce 1990 architekt Karel Prager, jehož základním posláním bylo rekonstruovat Rudolfinum tak, aby sloužilo svému dřívějšímu účelu, tedy koncertům České filharmonie a prezentaci umění. Součástí Pragerovy rekonstrukce nebylo však pouze restaurování původní podoby interiéru, ale také zajímavé pojetí zázemí určeného zaměstnancům instituce. V rámci prohlídky Rudolfina se vydáme jak do velkolepých výstavních a koncertních sálů, tak i například do služební kantýny nebo koupelny v dirigentském salonku. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 24. 9. na GoOut.cz.

Sraz: so 29. 9., 12.00, 13.00, 14.00 komentovaná prohlídka, Alšovo nábřeží 79/12

Fotoreport

Další akce v místě Praha

PRAHA – FESTIVAL WARM-UP

Film Eames The Architect &The Painter: Ze života a praxe legendárního designerského dua (85 min., EN + CZ). Hlavním partnerem...

 • Projekce
 • Nutná rezervace

PRAHA – PODOLSKÁ VODÁRNA

Novoklasicistní budova z druhé poloviny 20. let 20. století podle projektu Antonína Engela. Kromě základní budovy určené pro filtraci vltavské...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA – MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Budovu Ústřední knihovny města Prahy postavila v letech 1925–1928 Pražská městská spořitelna jako jubilejní dar hlavnímu městu při příležitosti 60....

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – BYTOVÝ DŮM S TĚLOCVIČNOU – není nutná rezervace

S přechodem na tržní ekonomiku se u nás zásadně omezila výstavba městských bytů. Roli investora přejali soukromí developeři. Výjimkou je...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – AREÁL BOHNICKÉ LÉČEBNY

Královský český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích byl v roce 1906 nejmodernějším a druhým největším zařízením na území zanikající rakousko-uherské monarchie....

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – PRVOREPUBLIKOVÉ ZAHRADNÍ MĚSTO SPOŘILOV

Zahradní město Spořilov, představující bydlení tehdejší střední vrstvy, je úzce spojeno se založením republiky. Účastníci procházky se dozvědí o historii...

 • Procházka

PRAHA – ZE ŽIVOTA PALÁCE

Pátrací hra pro rodiče s dětmi od šesti let. Kam až sahá paměť impozantního Schwarzenberského paláce? Pátrejte pomocí lupy i dalekohledu,...

 • Workshop

PRAHA – KLÁŠTER SVATÉHO JILJÍ

Novou fortnou a schodištěm v dominikánském klášteře vás provede Josef Pleskot, jeho kolegové z AP ateliéru Norbert Schmidt, Jiří Trčka...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – VLÁDNÍ SALONEK ŽEL. ST. PRAHA HL. N.

Hlavní nádraží (dříve Nádraží císaře Františka Josefa) získala Praha roku 1871. Nádražní budova byla postavena u městských hradeb (byly zbourány...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – MASARYKŮV SALONEK ŽEL. ST. PRAHA MASARYKOVO N.

Pražské Masarykovo nádraží bylo postaveno v letech 1844 až 1845 jako první nádraží v metropoli. Vzhled změnilo při přestavbě v...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vypsanou soutěž na budovu Národní technické knihovny v roce 2000 vyhrála tehdy začínající architektonická kancelář Projektil. Stavba doplnila dejvický areál...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

V roce 2011 se studenti architektury na pražském ČVUT dočkali vlastní budovy. V architektonické soutěži zvítězil návrh dlouholeté profesorky a...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – STO LET PRAŽSKÉHO ČINŽÁKU

PRAHA – STO LET PRAŽSKÉHO ČINŽÁKU Už na začátku 20. století byly Vinohrady jednou z nejlepších a nejdražších adres v...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

PRAHA – 4 % HLÍNY. KERAMIKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Keramický materiál pronikl do architektury koncem 19. století díky dostupnosti a serializaci výroby, hygieničnosti, lehkosti. Napříč 20. stoletím sloužila jako...

 • Procházka

PRAHA – CAMP

Centrum architektury a městského plánování CAMP oslaví rok od svého otevření. Navštivte areál Emauzského opatství, v němž se nachází, modernistickou...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – REZIDENCE PRIMÁTORA

Rezidence primátora hlavního města Prahy byla zřízena v nové budově Ústřední knihovny města Prahy, kterou postavila v letech 1925–1928 Pražská...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – PRAGUE GALLERY

Historická budova bývalého luxusního hotelu Gráf z přelomu 19. a 20. století byla po letech chátrání v roce 2003 přestavěna...

 • Projekce
 • Výstava

PRAHA – PO STOPÁCH BAREVNOSTI SÍDLIŠTĚ BOHNICE

Hokejky a pruhy na fasádě bodového domu v Lublinské byly prvním impulzem pro úvahy o nutnosti regulace barevného řešení fasád....

 • Procházka

PRAHA – THOMAYEROVA NEMOCNICE JINÝM POHLEDEM

Některé budovy, jako například nemocnice, navštěvujeme se strachem. Je však možné v nich stále nalézt vzpomínku na doby, kdy byly ještě...

 • Procházka

PRAHA – ČESKÝ ROZHLAS

Budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12 byla původně postavena pro Ředitelství pošt a telegrafů a pro Československý rozhlas podle návrhu...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ – naplněno

Dům U Černé Matky Boží, první pražskou kubistickou stavbu z roku 1912, navrhl tehdy jednatřicetiletý Josef Gočár pro stavitele Josefa...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – DIVADLO ARCHA

Komentovaná prohlídka Divadla Archa se spoluautorem návrhu architektem Ivanem Plickou a ředitelem Archy Ondřejem Hrabem přiblíží variabilitu, koncept „tekutého“ prostoru...

 • Workshop
 • Hurá dovnitř!

PRAHA – OBECNÍ DŮM

Když Národní výbor před 100 lety v Grégrově sále přijímal zákon o zřízení samostatného Československa, bylo Obecnímu domu teprve šest...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – MEZI DVĚMA NÁDRAŽÍMI

Během setkání se vrátíte do doby, kdy do Prahy začaly jezdit první vlaky, připomenete si historické skutečnosti důležité pro vznik...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

PRAHA – JAK STAVÍ DEMOKRACIE

Procházka s historikem umění Vladimírem Czumalem se zaměří na období 1. republiky a stavby mladé demokratické společnosti. Představeny budou ty významy...

 • Procházka

PRAHA – VRCHOVATĚ POVRCHU

Každá stavba a každý prostor jsou nějak odděleny od svého okolí – někdy jen sklem, vzduchem, jindy neproniknutelnou a silnou...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

PRAHA – IN ARCHITECT’S SHOES

Find out what is it like to work and think as an architect. Students and teachers from ARCHIP and a...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

PRAHA – HOTEL INTERNATIONAL A MOSKVA 1937

Budova projektovaná Vojenským projektovým ústavem a postavená v letech 1952 až 1956 je jedním z nejlepších příkladů tzv. sorely v...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – SGRAFITOVÝ ŠPERK NAD PRAHOU

Schwarzenberský palác, výrazný svou sgrafitovou výzdobou restaurovanou v 2. polovině 20. Století, je skvostem renesanční architektury, jednou z jejích nejkrásnějších...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – VYLADĚNÁ ARCHITEKTURA

Centrum DOX, které letos oslaví desáté narozeniny, se rozšířilo o nový multifunkční sál nazvaný DOX+, který vyniká svými akustickými parametry....

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – PANKRÁCKÉ SOLITÉRY

Pankrácká pláň měla být naším prvním ostrovem mrakodrapů, avšak zbyl jí jen vylámaný úsměv. S architektem a historikem architektury Petrem Vorlíkem...

 • Procházka

PRAHA – SOMA

Taneční performance v architektuře. Vizuálně - pohybová performance, jejímž hlavním zájmem je samotné lidské tělo. Ve vší své kráse a...

 • Procházka

PRAHA – ROTHMAYEROVA VILA

Architekt Otto Rothmayer (1892–1966) patří ke generaci architektů aktivních v 1. polovině 20. století. Jeho život a tvorba je úzce...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – PO PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍCH

Během putování s Tomášem Bezouškou navštívíme několik pražských nádraží. Vycházku začneme na dejvickém nádraží. Současná budova pochází z roku 1873, ale již...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

PRAHA – CHRÁNĚNÉ A ZNIČENÉ

Okolí Vojenské nemocnice ve Střešovicích je spíše zapomenutým územím. Ale přesto i zde se nacházejí pozoruhodné architektonické klenoty. S historikem architektury...

 • Procházka

PRAHA – PALÁC LUCERNA – bez průvodce

Stavební podnikatel inženýr a projektant Václav Havel (dědeček pozdějšího prezidenta) prodal v roce 1905 většinu svých domů, aby měl peníze...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA NEPOSTAVENÁ – PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ

Přelom 19. a 20. století a zejména pak období první republiky byly velmi bohaté na architektonické a urbanistické vize, které...

 • Procházka

PRAHA – LAICHTERŮV DŮM

V Chopinově ulici s výhledem do Riegrových sadů stojí od roku 1909 dům nakladatele Jana Laichtera. V přízemí domu bylo...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – T. J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Sokol byl na Královských Vinohradech založen necelých šest let po jejich povýšení na město – 27. února 1887. Ačkoliv se...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

PRAHA – ATELIÉRY PEN PALS A POKOJOVKY

Otevřené ateliéry v budově sokolovny na Vinohradech Pen Pals a Pokojovek. Pen Pals pod vedením ilustrátorky Karolíny Strykové pořádají pravidelné workshopy,...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – ŠRETROVA RESTAURACE V RIEGROVÝCH SADECH

Navštivte bývalý Šťastného hostinec, moderně přestavěný v roce 1934, kterému se podle nájemce říkalo Šretrova restaurace. Ve své finální podobě...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – DŮM ZEMĚDĚLSKÉ OSVĚTY

Průhled Slezskou ulicí na pražských Vinohradech zakončuje už od roku 1926 monumentální fasáda Domu zemědělské osvěty od Josefa Gočára. Ten...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – NOVINKY V DOPRAVĚ A VEŘEJNÉM PROSTORU

S dopravním urbanistou Tomášem Cachem na kole po nových zajímavostech a událostech v pražské dopravě, urbanismu a ve veřejném prostoru....

 • Procházka

PRAHA – LETENSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

Novorenesanční vodárenská věž od Jindřicha Fialky z roku 1888 letos prošla zásadní rekonstrukcí, a to včetně přístavby a přilehlého areálu....

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

PRAHA – ZRCADLO 20. STOLETÍ – zrušeno

Z důvodů nemoci je procházka bohužel zrušena. Všem zájemcům se omlouváme. Jako tématické plnohodnotné alternativy doporučujeme nedělní: PRAHA NEPOSTAVENÁ –...

 • Procházka

PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY A HOSTIVAŘ V 1. REPUBLICE

Víte, kde bývala Fragnerova továrna na léčiva v Dolních Měcholupech? Kolik továren navrhl architekt Bohumil Hypšman v Hostivaři? Jak vypadá...

 • Procházka

PRAHA – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ROZVOJ MÍSTA

Výstava nejlepších prací jubilejního 10. ročníku soutěže Young Architect Award 2018 pro studenty a architekty do 33 let letos na...

 • Výstava

PRAHA – PO STOPÁCH STREET ARTU

Kurátorka a novinářka Sasha Krolíková ze studia DRAWetc. provede po stopách pražského nenápadného street artu, starých muralů a art instalací...

 • Procházka

PRAHA – KASÁRNA KARLÍN

Kasárna Karlín postavil podnikatel Vojtěch Lanna v letech 1846–1849 a ve své době se jednalo o největší objekt tohoto druhu...

 • Workshop
 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

PRAHA – MEETFACTORY

Prohlédněte si jedno z nejvýznamnější pražských center současného umění, které prošlo v létě rekonstrukcí. V rámci prohlídky se návštěvníci dozvědí...

 • Workshop
 • Hurá dovnitř!

PRAHA – SEN O OBCHODNÍM CENTRU EVROPY – zrušeno

Přednáška s prohlídkou o původu a historii Veletržního paláce s historičkou architektury Radomírou Sedlákovou. Krátce po založení nového státu se začalo s...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

PRAHA – KRÁLOVSKÝ PATRONÁT V SOCHAŘSTVÍ 13. STOLETÍ

Přednáška Královský patronát v sochařství 13. století (Kamenné skulptury v interiérech středověkých kostelů) a prohlídka raně gotické architektury Anežského kláštera...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška

PRAHA – PONREPO DĚTEM: JAK SI ZAŘÍDIT BYT?

Jak si správně zařídit byt? Architekti a designéři sídliště Invalidovna měli na přelomu 50. a 60. let jasno a snažili...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

PRAHA – VESLAŘ, DŽENTLMEN MLADÉHO ČESKOSLOVENSKA

Novinářka Karolína Vranková s hostem přiblíží z paluby parníků pražské břehy – málo se ví, že jsou okupovány veslaři. A to...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

PRAHA – BŘEVNOV – 6. DÍL – MALÝ BŘEVNOV

Již pošesté vás zveme na procházku po Břevnově. Letos nás čeká objevování Malého Břevnova. Začneme na Vypichu a půjdeme okolo...

 • Procházka

PRAHA – PLECHÁRNA

Nejprve to byla kotelna, později sloužila budova jako autoservis, v roce 2013 se Plechárna proměnila v komunitní centrum Prahy 14....

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – ZENKLOVOU ULICÍ DOLŮ

Libeňská tepna, na které lze dobře představit historii i současnost čtvrti. Panelák, kde bydlí zdravotní sestry z nemocnice na Bulovce...

 • Procházka

PRAHA ŽÍZNIVÁ A NEMOCNÁ

Přednáška historika Kryštofa Drnka představí málo známou kapitolu stavebního vývoje meziválečné Prahy – problematiku vodárenského a kanalizačního systému a jejich...

 • Přednáška

PRAHA – KINO SVĚTOZOR

Historie kina se píše od roku 1918, kdy byl na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice dokončen Palác České banky...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – KORUNNÍ – MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Pobočka Městské knihovny v Praze Korunní je jednou z mála staveb v konstruktivistickém stylu konce 20. let. Stavba knihovny v...

 • Hurá dovnitř!
 • Přednáška
 • Výstava

PRAHA – MYŠÍ DÍRY

Z důvodu nemoci je den a čas procházky přesunut.  I Karlín má své myší díry. Některé zná skoro každý, některé...

 • Procházka

PRAHA – SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE: ARCHITEKTURA PRO LIDI

Autorský tým představí formou deseti tematických zastavení výpravnou obrazovou publikaci s názvem Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi. Připravovaná kniha, která...

 • Přednáška

PRAHA – 100 LET NA KAMPĚ

Byl kaštan, který roste u Musea Kampa, před sto lety menší? A bude za dalších 100 let vyšší? Měla Kampa...

 • Workshop

PRAHA – NOVÉ CESTY VELKOMĚSTA PO 100 LETECH

S architektem a aktivistou Mojmírem Puklem o vizích a degeneraci města. Central Business District vs. Masarykovo nádraží. Procházka a diskuse...

 • Procházka

PRAHA – LIBEŇSKÝ MOST ROZDĚLUJE

Poslední měsíce čeří nejen pražské vody diskuze na téma záchrany Libeňského mostu. Jedná se bezpochyby o výjimečnou architekturu světového formátu....

 • Přednáška
 • Diskuze

PRAHA – LEGO A ARCHITEKTURA VELETRŽNÍHO PALÁCE

Propojte modely z LEGO s reálnou architekturou. Vytvořte ze stovek kostek žluté barvy unikátní modely. Pojďte se dívat na zdi...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

PRAHA – MINI PRO-STORY

Výtvarná herna pro rodiče s dětmi 1,5 – 5 let vycházející z principů architektury s Klárou Huškovou Smyczkovou, dlouholetou lektorkou...

 • Workshop

PRAHA – MUZEUM SKLA PORTHEIMKA

Bukvojka? Dienzenhoferův palác? Mnichovský letohrádek? Portheimka? Letos je tomu 290 let, co Kilián Ignác Dientzenhofer dokončil stavbu barokního letohrádku na...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – HRANICE PROSTORU BYTÍ

První diskuse z programového cyklu Vnímaní prostoru s architektkou Pavlou Melkovou a kurátorkou Milenou Kalinovskou. Téma: Hranice prostoru bytí v tvorbě...

 • Diskuze

PRAHA – ANEŽKA TOUR – změna akce

Nevšední prohlídka Anežského kláštera a jeho okolí. Barbora Uchytilová přiblíží nejen život sv. Anežky a řádových sester klarisek za zdmi...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – BĚH ZA ARCHITEKTUROU PRAHY 6

Proběhnutí po Praze 6 s architektkami a běžkyněmi Martinou Károvou a Kateřinou Rottovou. Na cca 20kilometrové trase vás zavedeme do...

 • Procházka

PRAHA – HANS KOLLHOFF (DE) – naplněno

Přednáška architekta Hanse Kollhoffa, bývalého pedagoga na ETH Curych, který vytvořil tvář sjednoceného Berlína, budovu CHB na Postdamer Platz. “Moje...

 • Přednáška

Praha – Film a architektura

Mezinárodní festival filmů o architektuře a urbanismu v pražských kinech po celý týden.

 • Projekce

Praha – Juditina věž

Juditina věž, nižší z obou Mosteckých věží, dostala svůj název od Juditina mostu, předchůdce dnešního Karlova mostu, jehož byla součástí. Byla...

 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

Praha – Sídlištěm Černý Most

Staré dobré sídliště, aneb nežijeme v králíkárně. Sídlištěm Vás provede místní patriot Petr Zeman. Na vycházce po pražském sídlišti Černý Most...

 • Procházka

Praha – Bílkova vila

Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale...

 • Hurá dovnitř!

PRAHA – KUBISMUS A JEHO DERIVÁTY – naplněno

Procházka po tom nejlepším a nejzásadnějším, co se událo v kubistické architektuře, s historičkou Šárkou Duškovou z Uměleckoprůmyslového muzea. Trasa povede od Černé...

 • Procházka
 • Nutná rezervace

Praha – repríza filmu REM

Architektura se obvykle filmuje zvenku, jako neživý objekt. Těch několik vyobrazení interiérů se často omezuje na statické obrazy prázdných budov, které se tím...

 • Projekce