Praha – Štencův dům

Dům nakladatele uměleckých publikací Jana Štence v Praze v Salvátorské ulici na Starém městě je jednou z prvních pražských moderních staveb. Jeho autorem je Otakar Novotný, žák Jana Kotěry. Stavba byla dokončena v roce 1911. Jan Štenc byl nakladatel, majitel tiskárny a jednatel Spolku výtvarných umělců Mánes. V Salvátorské ulici v Praze si nechal postavit nejmodernější tiskařský dům v Rakousku-Uhersku, kde vznikaly především umělecké publikace. Ve Štencově domě se scházeli nejlepší umělci a jiné významné osobnosti tehdejší doby, např. Max Švabinský, Jan Štursa nebo Jan Kotěra. Architektovi Otakaru Novotnému se v jednom domě podařilo spojit bytovou i průmyslovou část. V budově se totiž nacházely nejen byty nakladatele a jeho rodiny, pracovna, fotoateliér, ale také grafický závod a reprezentativní prostory. Modernistické průčelí z režného zdiva je inspirováno holandskou architekturou. Prohlídka s potomky architekta Tomášem a Janem Novotnými. Omezená kapacita. Nutná rezervace od 27. 9. na GoOut.

Sraz: so 3. 10., 14.00, 15.00, 16.00, Salvátorská 8, P-1

Fotoreport