PRAHA! TANČÍCÍ DŮM, NE 5.10.

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred podle slavného tanečního páru, byl dokončen v roce 1996. Vznikl na desetiletí prázdné parcele po americkém bombardování v roce 1945. Autorem diskutovaného návrhu nárožního domu zasazeného do historické zástavby je Vlado Milunič, a investorem přizvaný ke spolupráci slavný kalifornský architekt Frank O. Gehry. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny architektce Evě Jiřičné.

14:00 – 16.00 zpřístupněna bude terasa s kavárnou, případně kancelář a tři výstavní prostory mladé galerie Art Salon S, která nyní sídlí v Tančícím domě. Vstup do galerie, která si klade za cíl objevovat a podporovat mladé talentované umělce z ČR i ze zahraničí, bude v rámci festivalu Den  architektury zdarma.

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2

Fotoreport