PRAHA – VRŠOVICKÁ ZÁLOŽNA

Secesní sídlo vršovického finančního ústavu Občanské záložny bylo navrženo v roce 1910 architektem Antonínem Balšánkem (1865–1921), od jehož smrti letos uplynulo 100 let. Rodák z Českého Brodu byl předním představitelem české secese. Spolu s Osvaldem Polívkou prosluli zejména návrhem Obecního domu. Proto mu byla svěřena zakázka Občanské záložny ve Vršovicích poté, co nebyl vybrán ani jeden z projektů vzešlých z vypsané soutěže. Centrálním prostorem budovy je bankovní hala, zaklenutá půlválcovým světlíkem a bohatě zdobená štuky a secesními ornamenty. V čele haly je obraz Jakuba Obrovského Stavba domu stupněm k blahobytu. Na výzdobě interiéru záložny se podílelo mnoho předních českých malířů sochařů (Ladislav Šaloun, Franta Úprka, Antonín Štrunc, Josef Pekárek), také jejich umělecká vyobrazení jsou alegoriemi souvisejícími s tématem obchodu a finančnictví. Bohatě zdobená je i fasáda domu, která dominuje bývalému Komenskému, dnes Vršovickému, náměstí. Kromě znaku Vršovic ve štítu ji zdobí štuky firmy sochaře Karla Nováka, hlava nad portálem znázorňující boha obchodu Merkura od Josefa Pekárka, dvojice soch ve štítu (Moudrost a Blahobyt) od sochaře Ladislava Šalouna a zídky lemující vstupní schodiště a sloupy s osvětlením a bronzovými sochami sokolů od Josefa Jiřího Hlavy. Budovu dnes jako jednu ze svých mnoha reprezentativních poboček provozuje Česká spořitelna. Návštěvníkům bude kromě hlavní haly výjimečně zpřístupněno dřevěné schodiště do patra, kuchyňka s barem a pohledem do haly, kancelář a ředitelna.

Děkujeme spolupořadateli Česká spořitelna, a. s.

Upozornění: Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření bude vstup na místě regulován. V budově není dovoleno fotografovat a pořizovat jiné audiovizuální záznamy, děkujeme za pochopení.

Návštěvníci budou do budovy vpouštěni po skupinkách omezené kapacity každých 10-15 min.

Sraz: ne 3. 10., 13:00–17:00, Vršovické náměstí 67, P-10

Další akce v místě Praha

Den architektury 2023 Praha

Právě probíhají přípravy pražské části festivalu pro rok 2023.