Litoměřice – Proměny Předměstí a Pokratic

Exkurze po okrajových částech Litoměřic – Předměstí a Pokratic s Janem Peerem, kurátorem Oblastního muzea v Litoměřicích. Zaměříme se na proměnu zástavby posledních sta let, zvláštní ohled bude brán na stavební úpravy uskutečněné po roce 1989. Bude prostor také pro diskuzi o podobách rekonstrukcí a vybavenosti sídlišť.

Sraz: ne 6. 10., 14.00, U Kapličky, Pokratice

Další akce v místě Litoměřice

Litoměřice – Proměna vnitřního města v 19. a 20. století

Jak se proměnilo město Litoměřice během 19. a 20. století přiblíží historik umění Petr Macek. Poukáže na zajímavé rekonstrukce, nově...

  • Procházka