ŠAĽA – Premeny mesta

O premenách mesta v jeho nedávnej minulosti, vedúcich k transformácii na okresné centrum s vlastnou identitou, s architektkou Soňou Minárechovou. Od roku 1945 sa počet obyvateľov zvýšil z 5-tisíc na dnešných takmer 21-tisíc, čo podmienilo viaceré zmeny. Z pôdorysu mesta sa vytratili stopy židovskej architektúry, mesto prišlo nielen o synagógu, ale i o mikve (kúpeľ) či školu. Na troch sídliskách sa po výstavbe závodu Duslo postavilo vyše 2-tisíc bytov, čím sa zvýšil dopyt po vybavenosti a vznikol sekundárny tlak na ďalší rozvoj. Po mlyne na Kráľovskej stanici ostala len transformátorová stanica, časť Hlavnej ulice sa stala pešou zónou, stretávame sa s fenoménom suburbanizácie. Premeny Šale reflektuje pripravovaná výstava, ktorá zachytáva podoby mesta v čase. 

Partneri: Nadácia ZSE, Štátny archív Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť

so 01.10. | 16:00 | Nádvorie renesančného kaštieľa, P. Pázmaňa, 1 1/2, Šaľa Další akce v místě Šaľa

ŠAĽA – Kreslenie architektúry

Počas skupinového kreslenia pre deti i dospelých ponúkne architektka Danica Pišteková nový pohľad na premýšľanie o architektúre s ceruzkou v...

  • Workshop
  • Pro děti
  • SK

ŠAĽA – Ľudský rozmer

Architektka Soňa Minárechová uvedie projekciu filmu Ľudský rozmer, ktorého príbeh v piatich kapitolách znázorňuje skúsenosti dánskeho architekta Jana Gehla s mestským...

  • Projekce
  • SK

ŠAĽA – Tri poschodia plné vody

S architektom Zoranom Samoľom po architektonickej dominante mesta, interiérom vodojemu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Príklad odvážnej architektúry 60. rokov 20. storočia,...

  • Komentovka
  • SK

 

Rezervace na akce s omezenou kapacitou byly spuštěny ve středu 21. září 2022 v 9:00.

Zamluvte si svoje místo na vybrané akci skrze rezervační portál GoOut.cz

(max. 2 vstupenky na osobu na akci).

Více informací naleznete u jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vás!