Čejkovice – Současná architektura na malých obcích

David Mikulášek z České komory architektů předvede na příkladech jiných obcí, jak lze pracovat s veřejným prostorem a představí vybrané realizace veřejných staveb na obcích. Diskutovat se bude nad smyslem architektonických soutěží, nad jejich výhodami, možnými riziky a nad tím, zda je tato praxe vhodná i pro samotné Čejkovice.

Sraz: so 5. 10., 19.00, kino Čejkovice, Templářská 500

Další akce v místě Čejkovice

Čejkovice – Sklepy, lisovny, búdy, presúzy

Návštěva běžně nepřístupných vinných sklepů navazuje na architektonickou procházku v roce 2017 – v letošním roce navštívíme další výjimečné sklepy,...

  • Procházka
  • Hurá dovnitř!