Trenčín – Duch Stavoprojektu

Obdobie medzi rokmi 1948 – 1989 sa riadilo tzv. 5-ročnými hospodárskymi plánmi, ktoré riadili kompletné ekonomické fungovanie štátu, a teda tiež projekčnú a stavebnú činnosť. Stavoprojekt bol založený v roku 1948 a bol prvým krokom k centralizácii projektovania po februárovom prevrate, neskôr nasledovali ďalšie, viac špecializované ústavy, ako napr. Keramoprojekt, Agroprojekt, Texing a mnohé ďalšie. Spoločne nazrieme na výsledky ich činnosti. Prechádzku budú viesť kurátorka Dominika Chrzanová, grafička, historička a autorka výstavy Lucia Mlynčeková a kurátorka Radka Nedomová.

Zraz:  st 7.10., 16:00, Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

Další akce v místě Trenčín

Trenčín – Vtedy a teraz

Vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín architektka Adriana Mlynčeková v prednáške predstaví urbanistický rozvoj mesta, porozpráva o zásadných vývojových momentoch,...

  • Přednáška

Trenčín – Mladšia vs. staršia generácia

Spojenie mladších i starších generácií pri diskusii o podmienkach v architektonickej praxi, porovnaním situácie v období 2. polovice 20. storočia...

  • Diskuze