Trenčín – Vtedy a teraz

Vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín architektka Adriana Mlynčeková v prednáške predstaví urbanistický rozvoj mesta, porozpráva o zásadných vývojových momentoch, ktoré jeho rozvoj ovplyvnili. Adriana Mlynčeková sa venuje architektúre a urbanistickému rozvoju mesta po praktickej aj teoretickej stránke. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala koncepcii rozvoja dopravných uzlov v Trenčíne. Hlavný architekt mesta Martin Beďatš ďalej na prednáške predstaví aktuálne architektonicko-urbanistické vízie a výzvy mesta. Martin Beďatš tiež inicioval projekt Trenčín si Ty. Prednášku doplní dvojica zo združenia Hlava 5, grafička, historička a teoretička architektúry Lucia Mlynčeková a architekt Alexander Topilin a spoločne predstavia históriu a súčasný pohľad na výtvarné umenie vo verejnom priestore mesta.

Zraz: št 1.10., 17:30, Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27

Další akce v místě Trenčín

Trenčín – Mladšia vs. staršia generácia

Spojenie mladších i starších generácií pri diskusii o podmienkach v architektonickej praxi, porovnaním situácie v období 2. polovice 20. storočia...

  • Diskuze

Trenčín – Duch Stavoprojektu

Obdobie medzi rokmi 1948 - 1989 sa riadilo tzv. 5-ročnými hospodárskymi plánmi, ktoré riadili kompletné ekonomické fungovanie štátu, a teda...

  • Procházka