Týn nad Vltavou – Hlinecké sídliště

Oživme Hlinecké sídliště! V návaznosti na výročí 30 let od pádu socialismu se seznámíme s výrazným výdobytkem normalizační architektury v Týně nad Vltavou – Hlineckým sídlištěm. Historik architektury Jan Ivanega seznámí na komentované procházce návštěvníky s historickým kontextem sídliště a s jeho dějinami. Architekt Václav Čihák přiblíží na příkladech dobré praxe možnosti oživení sídlišť. Na závěr si v jednom z nezabydlených vnitrobloků užijeme společný piknik s kulturní vložkou.

Sraz: ne 29. 9., 14.00, náměstí Mládeže