UHERSKÉ HRADIŠTĚ – GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA: TŘI STALETÍ BAROKNÍ KRÁSKY

Budova bývalé barokní zbrojnice v kontextu dějin i současné galerijní činnosti s historičkou umění Miladou Frolcovou. V letošním roce uplyne 300 let od vzniku této stavby, která byla dokončena v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. Budova v průběhu let sloužila také jako lazaret, poštovní úřad či sirotčinec. V roce 1962 se stala galerií a dosud je jednou z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí na poli výtvarného umění Zlínského kraje. V rámci komentované prohlídky se zaměřením na typické barokní prvky tohoto objektu se návštěvníci podívají do exteriéru i interiéru.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

so 30. 9. | 15:00 | Otakarova 103

Organizátorem této akce je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Další akce v místě Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – NEMOCNICE: VČERA, DNES A ZÍTRA

Historie, současnost a vize areálu uherskohradišťské nemocnice s historičkou Blankou Rašticovou a městským architektem Alešem Holým. Úvod prohlídky účastníky seznámí...

  • Komentovka

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – KINO HVĚZDA

Prohlídka významné realizace 2. poloviny 20. století s ředitelem Josefem Korvasem a architektem Jiřím Vorlem. Budova podle návrhu architekta Zdeňka...

  • Konstrukce
  • Komentovka