ÚSTÍ NAD LABEM – ARCHITEKTURA A URBANISMUS VČERA DNES A ZÍTRA

Veřejná debata s architekty a umělci o historii, současnosti a budoucím možném směřování města.

Proměny tváře města v kontextu poválečné éry. Nakolik je v Ústí nad Labem aktuální téma urbanistické koncepce v dlouhodobém plánování rozvoje kraje? Do jaké míry je pro jeho rezidenty tato otázka aktuální? Jsou jednotlivá rozhodnutí o zásazích do struktury města nahlížena v kontextu městského celku a přímého vlivu na životní úroveň obyvatel, udržitelnost, soběstačnost a rozvoj regionu?

Odborníci z oblastí architektury, umění, urbanismu a veřejné správy se pokusí otevřít tato témata v dialogu s ústeckými obyvateli. Z rozličných úhlů nahlížení na podstatu současné situace potom budou hledat společný jazyk i směr k aktivnímu a transformativnímu uchopení vztahu já a moje město. 

so 1. 10. | 15:30 | Klíšská 1101

GPS: 50.6665875N, 14.0134278E

Další akce v místě Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD LABEM – DO KLÍŠE!

S průvodkyní Terezou Šťastnou, zástupkyní Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, po ústecké čtvrti Klíše. Procházka začíná mezi třemi etapami...

 • Procházka
 • Workshop
 • Projekce
 • Nutná rezervace

ÚSTÍ NAD LABEM – STAVEBNICE

S architektem Tomášem Petermannem za prvky urbanismu, které dávají dohromady roztodivnou skládačku centra města. Ústí si ve svém vývoji prošlo...

 • Procházka

ÚSTÍ NAD LABEM – SOCHAŘSKÁ LABORATOŘ

Workshop s umělkyní Andreou Kaňkovskou a její autorskou verzí stavebnice inspirovanou ikonickou architekturou Ústí nad Labem. Limitovaná verze autorské stavebnice,...

 • Workshop
 • Pro děti

ÚSTÍ NAD LABEM – REKONSTRUKCE DOMU UMĚNÍ

Komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaného Domu umění Ústí nad Labem (bývalé budovy univerzitní menzy UJEP) s jeho provozovateli. Tam, kde dříve...

 • Komentovka
 • Rekonstrukce

ÚSTÍ NAD LABEM – Technologie a architektura

Představen bude 3D tisk a virtuální realita jako dialog technologie a architektury. Workshop je vhodný pro studenty středních škol. Program...

 • Workshop
 • Nutná rezervace

Ústí nad Labem – Česká cena za architekturu

Přijďte zhlédnout medailonky všech oceněných realizací loňského ročníku České ceny za architekturu. K vidění budou finalisté zvolení porotou, včetně hlavního vítěze...

 • Výstava