VIMPERK – VIMPERSKÉ AGLOMERACE

Historický vývoj vimperské aglomerace v kontrapunktu obytných domů i sídlišť a industriální architektury a výtvarných děl ve veřejném prostoru. Vimperk během 20. století prošel bouřlivým vývojem, který se významným způsobem odrazil i v architektuře města. Díky industrializaci konce 19. století se město proměnilo v nejprůmyslovější aglomeraci Šumavy. Co se ve Vimperku postavilo v předválečném i poválečném období, bude přednášet historik umění Ladislav Čepička.

 

Sraz: st 3. 10., 19.00, kavárna Ve Skále

Další akce v místě Vimperk

VIMPERK – PŘÍLEPEK NEBO CENNÁ VRSTVA

Přestavby hradů a zámků z 20. století bývají často opomíjené. Společně s kastelánem Vojtěchem Brožem projdeme areál zámku Vimperk a...

  • Přednáška

VIMPERK V PROMĚNÁCH ČASU A JEHO BUDOUCÍ ROZVOJ

Město je živý organismus, který se v průběhu let transformuje. I Vimperk si prošel rozmanitým vývojem. Nyní si pokládáme otázky,...

  • Přednáška

VIMPERK – film a architektura

Cyklus štvorec vs. kruh - Ivan Matušik Ostrov invence a nezávislé architektury uprostřed komunistického Slovenska. Portrét  Ivana Matušíka (26 min.,...

  • Projekce