ZÁBŘEH – HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST

S architektem Ondřejem Pchálkem ve stopách zaniklých cest, nových ulic a vůbec urbanismu města a jeho budoucího rozvoje. Během procházky budou představeny zaniklé a zapomenuté cesty, stejně jako možnosti budoucích nových propojek, ulic, pěšin či cyklostezek. Některé z nich se možná nikdy nespojí, zatímco jiné mají velkou šanci vzniknout.

O městě budeme diskutovat nikoli jako o hotové neměnné struktuře, ale mnohem spíše jako o proměnlivém rostoucím organismu.

Délka trasy bude cca 1,25 km. Cestu zakončíme u bývalých kasáren.

Sraz: st 6. 10., 18:00, u plakátovací plochy na křížení ulic Žižkova a Farní