Zábřeh – Město na suchu / lesk a bída průmyslového města

Akce musela být změněna. Na místo diskuze proběhne přednáška.  

Architekt Vít Janků představí světově unikátní konstrukci zábřežské haly Atlas v areálu bývalé Hedvy. Spisovatel a novinář Miroslav Kobza objasní architektonické proměny a překotný růst dělnické kolonie Rudolfov.
Architekt Ondřej Pchálek v přednášce “Řeč domů” představí hodnotné historické fasády, jež se ale z velké části do dnešních dnů nezachovaly. Po přednáškách bude následovat společná diskuse s diváky. 

Přijďte se účastnit diskuse o současných klimatických výzvách s nimiž se naše města potýkají. Jakou roli v tomto hraje architektura a urbanismus? Do jaké míry můžeme napravit chyby minulosti? Účastní se zástupci municipalit i odborníci na danou problematiku.

Sraz: út 6. 10., 18.00, Kino Retro

Další akce v místě Zábřeh

Zábřeh – okolo města – zrušeno

Netradiční spojení sportu a „zážitkového urbanismu“. Budeme sledovat hranice města a krajiny a mluvit o jejich významu, proměnách i připravovaných...

  • Procházka