ŽILINA – Bôrický park v minulosti a dnes

Po trasách a o histórii Parku Ľudovíta Štúra, ktorý získal ocenenie Park roka 2020, s mestskou krajinnou architektkou Annou Kyselovou. Spoločne s Útvarom hlavného architekta v Žiline priblíži  Anna Kyselová pôvodný plán parku z roku 1935 vypracovaný architektom Jozefom Kumpánom, ktorý je považovaný za najlepšieho záhradného architekta Československa. Popri vzniku, histórii a vývoji mestských parkov účastníci preskúmajú aj ich význam v sídelnej štruktúre mesta od minulosti až po súčasnosť.

st 5.10. | 16:00 | Park Ľudovíta Štúra, 010 01 Žilina Další akce v místě Žilina

ŽILINA – Výtvarné dielo

O význame výtvarného diela vo verejnom priestore, jeho prepojení s architektúrou a o pozostatkoch jeho dedičstva s výtvarníčkou a pedagogičkou...

  • Procházka
  • SK

ŽILINA – Malí architekti

Spoločne s architektkou Michaelou Macekovou si deti priblížia silu spolupráce a sami sa stanú architektmi mesta. Deťom sa tak nielen...

  • Workshop
  • Pro děti
  • SK

ŽILINA – Identita mesta

O prelomových obdobiach, rozvoji a premenách mesta v čase s architektom Dušanom Mellnerom. Od významných objektov, až po zabudnuté zákutia...

  • Procházka
  • SK

 

Rezervace na akce s omezenou kapacitou byly spuštěny ve středu 21. září 2022 v 9:00.

Zamluvte si svoje místo na vybrané akci skrze rezervační portál GoOut.cz

(max. 2 vstupenky na osobu na akci).

Více informací naleznete u jednotlivých akcí.

Těšíme se na Vás!