Žilina – Funkcionalistická architektúra

Moderné mesto a jeho jedinečná medzivojnová identita s architektom Dušanom Mellnerom.

Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila moderné mesto, kde modernosť nebolo len synonymum. Vytvorila sa jedinečná identita, ktorá je dôležitou súčasťou Žiliny a ovplyvňuje aj jej obyvateľov. Jednotlivé pamiatky mesta sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu. Ich poznaním môže spoločnosť prispieť k ich záchrane, ktorá je atakovaná developerskými snahami. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo…

Zraz: ut 5. 10., 17:00 h, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11

Další akce v místě Žilina

ŽILINA – Bôrický park v minulosti a dnes

Po trasách a o histórii Parku Ľudovíta Štúra, ktorý získal ocenenie Park roka 2020, s mestskou krajinnou architektkou Annou Kyselovou....

  • Procházka
  • Slovensko

ŽILINA – Výtvarné dielo

O význame výtvarného diela vo verejnom priestore, jeho prepojení s architektúrou a o pozostatkoch jeho dedičstva s výtvarníčkou a pedagogičkou...

  • Procházka
  • Slovensko

ŽILINA – Malí architekti

Spoločne s architektkou Michaelou Macekovou si deti priblížia silu spolupráce a sami sa stanú architektmi mesta. Deťom sa tak nielen...

  • Workshop
  • Slovensko

ŽILINA – Identita mesta

O prelomových obdobiach, rozvoji a premenách mesta v čase s architektom Dušanom Mellnerom. Od významných objektov, až po zabudnuté zákutia...

  • Procházka
  • Slovensko