Žilina – Funkcionalistická architektúra – zrušeno

Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila moderné mesto, kde modernosť nebolo len synonymum. Vytvorila sa jedinečná identita, ktorá je dôležitou súčasťou obyvateľov Žiliny. Jednotlivé pamiatky mesta sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu. Ich poznaním môže spoločnosť prispieť k ich záchrane, ktorá je atakovaná developerskými snahami. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo, na prednáške s architektom Dušanom Mellnerom.

Zraz: po 5.10., 16:30, ut 6.10., 15:30, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11

Další akce v místě Žilina

Žilina – Návrat k rieke

Žilina ležiaca na sútoku troch riek má výnimočnú polohu. Nábrežie Váhu, Kysuce a Rajčanky poskytuje obrovský potenciál, ktorý je však...

  • Eko
  • Procházka

Žilina – Manuál reklamy – zmena času

Reklama bola od nepamäti súčasťou našich miest. Jej miera je však v súčasnosti neudržateľná. Často prekrýva skutočnú tvár mesta, vytráca...

  • Workshop

Žilina – rekonštrurkcia budovy Poštová

Prvá administratívna budova kategórie A v Žiline zhotovená na princípoch udržateľnosti pohľadom architekta Alexandra Kobana. Pôvodná budova bola navrhnutá a...

  • Hurá dovnitř!

Žilina – Modernistické bývanie – zrušeno

Moderné bývanie z obdobia 1. ČSR je fenomén, ktorý vytvoril hodnoty, z ktorých sa aj dnes môžeme inšpirovať. Zosobnené je...

  • Přednáška