Žilina – Manuál reklamy – zmena času

Reklama bola od nepamäti súčasťou našich miest. Jej miera je však v súčasnosti neudržateľná. Často prekrýva skutočnú tvár mesta, vytráca sa genius loci. Ako reakcia na daný stav vznikol v spolupráci Mesta Žilina a Krajského pamiatkového úradu Žilina Manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorý je platný od 1. septembra 2019. Manuál vytvára návod, ako a kde je možné v historickom centre umiestňovať reklamu. Cieľom je skvalitniť verejný priestor v historickom jadre mesta.

Zraz: ut 6.10., 17:00, št 1.10., 17:00, Útvar hlavného architekta Žilina, Horný Val 24

Další akce v místě Žilina

Žilina – Návrat k rieke

Žilina ležiaca na sútoku troch riek má výnimočnú polohu. Nábrežie Váhu, Kysuce a Rajčanky poskytuje obrovský potenciál, ktorý je však...

  • Eko
  • Procházka

Žilina – rekonštrurkcia budovy Poštová

Prvá administratívna budova kategórie A v Žiline zhotovená na princípoch udržateľnosti pohľadom architekta Alexandra Kobana. Pôvodná budova bola navrhnutá a...

  • Hurá dovnitř!

Žilina – Funkcionalistická architektúra – zrušeno

Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila moderné mesto, kde modernosť nebolo len synonymum. Vytvorila sa jedinečná identita,...

  • Přednáška

Žilina – Modernistické bývanie – zrušeno

Moderné bývanie z obdobia 1. ČSR je fenomén, ktorý vytvoril hodnoty, z ktorých sa aj dnes môžeme inšpirovať. Zosobnené je...

  • Přednáška