Žilina – Výtvarné dielo v architektúre – zrušeno

Výtvarné diela ako súčasť architektúry a ich význam vo verejnom priestore s kurátorkou Darinou Arce. Umenie v architektúre bolo do roku 1989 samozrejmosťou. Diela boli umiestňované v interiéroch budov, ako súčasť fasády či ako skulptúry vo vnútroblokoch sídlisk. Boli súčasťou projektovej dokumentácie, zabudované do samotnej architektúry, často sa s nimi nedalo manipulovať. Preto mnohokrát ich príbeh skončil deštrukciou.

Zraz: ne 3. 10., 15:00 h, Útvar hlavného architekta, Horný Val 67/24

Další akce v místě Žilina

ŽILINA – Bôrický park v minulosti a dnes

Po trasách a o histórii Parku Ľudovíta Štúra, ktorý získal ocenenie Park roka 2020, s mestskou krajinnou architektkou Annou Kyselovou....

  • Procházka
  • Slovensko

ŽILINA – Výtvarné dielo

O význame výtvarného diela vo verejnom priestore, jeho prepojení s architektúrou a o pozostatkoch jeho dedičstva s výtvarníčkou a pedagogičkou...

  • Procházka
  • Slovensko

ŽILINA – Malí architekti

Spoločne s architektkou Michaelou Macekovou si deti priblížia silu spolupráce a sami sa stanú architektmi mesta. Deťom sa tak nielen...

  • Workshop
  • Slovensko

ŽILINA – Identita mesta

O prelomových obdobiach, rozvoji a premenách mesta v čase s architektom Dušanom Mellnerom. Od významných objektov, až po zabudnuté zákutia...

  • Procházka
  • Slovensko