Žilina – Výtvarné dielo v architektúre

Výtvarné diela ako súčasť architektúry a ich význam vo verejnom priestore s kurátorkou Darinou Arce. Umenie v architektúre bolo do roku 1989 samozrejmosťou. Diela boli umiestňované v interiéroch budov, ako súčasť fasády či ako skulptúry vo vnútroblokoch sídlisk. Boli súčasťou projektovej dokumentácie, zabudované do samotnej architektúry, často sa s nimi nedalo manipulovať. Preto mnohokrát ich príbeh skončil deštrukciou.

Zraz: ne 3. 10., 15:00 h, Útvar hlavného architekta, Horný Val 67/24

Další akce v místě Žilina

Žilina – Bulvár: Včera, dnes a zajtra

O kvalitách, útrapách a potenciáli najznámejšej tepny mestského života s hlavným architektom mesta Rudolfom Chodelkom a hosťami. Poďme spolu diskutovať o mestskom štýle bývania,...

  • Projekce
  • Slovensko

Žilina – Secesná

Objavovanie stôp začiatku modernej doby a prírodnej ornamentiky v Žiline. Zakončenie v najznámejšej secesnej pamiatke – Rosenfeldovom paláci. Secesia, Art Nouveau, Jugendstil: reprezentuje...

  • Hurá dovnitř!
  • Slovensko

Žilina – Modernistické bývanie

Štvrť Svojdomov + realizácie architekta F. Weinwurma a ich hodnota – s architektom Dušanom Mellnerom o bývaní v období 1....

  • Procházka
  • Slovensko

Žilina – Svojdomov

Jedna z najcennejších pamiatok moderného bývania na Slovensku s architektom Dušanom Mellnerom. Raz vidieť je viac ako sto ráz počuť...

  • Procházka
  • Slovensko

Žilina – Funkcionalistická architektúra

Moderné mesto a jeho jedinečná medzivojnová identita s architektom Dušanom Mellnerom. Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila...

  • Procházka
  • Slovensko