ZLÍN – PO STOPÁCH JANA KOTĚRY A JEHO ŽÁKA FRANTIŠKA L. GAHURY

Představení aktivit zakladatele moderní architektury Jana Kotěry pro firmu Baťa a jeho vliv na tvorbu architekta Františka L. Gahury s historičkou umění Ladislavou Horňákovou. Jan Kotěra se stal prvním architektem, který na žádost továrníka Tomáše Bati řešil urbanisticko-architektonické problémy rychle se rozrůstající firmy i města Zlína. Nejprve navrhl dostavbu Baťovy vily (1910) a poté se stal poradcem firmy pro architekturu. Kotěrův projekt první firemní dělnické kolonie na Letné určil další směřování rozvoje celého Zlína. Na Kotěrovy vize navázal jeho žák z Akademie, zlínský rodák a později hlavní architekt města František Lýdie Gahura. V rámci komentované prohlídky v centru Zlína se zájemci podrobněji seznámí nejen s dílem Jana Kotěry, ale i s počátky Gahurovy architektonické tvorby, které výrazně ovlivnil.

Možnost navštívit také interiér vily Tomáše Bati.

Sraz: st 6. 10., 16:00, Gahurova 292, před vilou Tomáše Bati

Další akce v místě Zlín

VIZOVICE – KOMA MODULAR

Pro návštěvníky ze Zlína připraven autobus zdarma do Vizovic, viz níže rezervace. Koma Modular představí ve svém areálu kromě oceňovaného...

 • Procházka
 • Hurá dovnitř!
 • Nutná rezervace

ZLÍN – DOPRAVA JAKO ZÁKLAD

Historička Lucie Šmardová a architektka Jitka Ressová představí realizované i neuskutečněné projekty dopravních staveb, které zůstaly často jen fragmentem velkých...

 • Hlavní linka
 • Procházka

ZLÍN – PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI: SERIÁL VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ

Speciální komentovaná prohlídka se zaměřením na osobnost Vladimíra Karfíka. Návštěvníky provede vedoucí průvodce Petr Hampl. Z podstaty je Památník Tomáše...

 • Procházka
 • Hurá dovnitř!

ZLÍN – FILM A ARCHITEKTURA NA ZÁMKU

Program: 1. 10. 19.00 Villa Empain + Kiruna – překrásný nový svět 4. 10. 19.00 Villa Empain + Where to...

 • Projekce

ZLÍN – FILM A ARCHITEKTURA V PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI

Promítání snímku L'esprit Le Corbusier v Infopointu Památníku Tomáše Bati. Více informací najdete na webu filmarchitektura.cz

 • Projekce

ZLÍN – ZÓNA ZLÍN

Procházka představí zlínskou architekturu na pozadí základních městských funkcí. Kromě historického centra prohlídka zahrnuje návštěvu továrního areálu, seznámení s výškovými...

 • Procházka
 • Hurá dovnitř!