Zlín – Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989–2019

Procházka po areálu industriálního Svitu spojená s komentovanou prohlídkou výstavy v Krajské galerii výtvarného umění s Ladislavou Horňákovou.

V posledních letech se stále zvyšuje zájem o zachování památek průmyslového dědictví, jako jsou komplexy opuštěných skladů, továrních hal, pivovarů, hutí, elektráren či nádraží. Nejvýznamnější a nejčastější možností, jak zabránit jejich demolici a alespoň do určité míry je zachovat a zajistit jejich další fungování, je konverze těchto průmyslových objektů. Je to aktuální téma pro architekty, urbanisty, politiky, investory i pro širokou veřejnost.

Procházka a výstava ukáže příklady revitalizovaných objektů a rozsáhlé změny v bývalém továrním areálu firmy Baťa v centru Zlína, který sloužil do roku 1989 jako uzavřené výrobní centrum. Se změnou politické a ekonomické situace byla po bankrotu obuvnického koncernu Svit na konci devadesátých let 20. století řada továrních objektů v této lokalitě opuštěna a z areálu se stával brownfield, který ale nabízel značný potenciál pro nový rozvoj a příležitost pro podnikatelské aktivity. Po přelomu tisíciletí bylo postupně vytvořeno prostředí pro oživení celého území díky rozsáhlé konverzi řady budov. Areál se otevřel pro veřejnost a stal se organickou součástí města i dalším kulturním a společenským centrem. Jeho revitalizace má pozitivní sociální i ekonomický dopad na rozvoj celého města, ale nese sebou i negativní konotace, související především s přesunem řady funkcí z historického centra. Přes tato negativa se zatím podařilo zachovat jak průmyslový charakter, tak i původní historickou stopu a areál zůstává dokladem kulturního a architektonického dědictví Zlína i zdrojem nových aktivit.

Výstava soustřeďuje příklady z let 1989 až 2019 a představuje původní stav i nové využití industriálních budov ve východní části zlínského továrního areálu, například revitalizace Správní budovy firmy Baťa s číslem 21, požární zbrojnice nebo bývalých výrobních budov číslo 12, 13, 14, 15, 23, 32 a 33. Výběr prezentuje často i protichůdné přístupy a vyhraněné architektonické koncepty, nákladné přestavby i nenáročné úpravy a vtipné intervence.

Sraz: út 1. 10., 16.00, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040

Další akce v místě Zlín

Vizovice u Zlína – Koma Modular

Navštivte první, bronzovou medailí za architekturu oceněný, český EXPO pavilon autorů Chybík + Krištof AA z roku 2015 s úpravou interiéru...

  • Hurá dovnitř!
  • Nutná rezervace

Zlín – Památník Tomáše Bati

Památník Tomáše Bati je unikátní, typologicky jedinečným příkladem moderní architektury. Téměř katedrální prostor vyjadřuje podle F. L. Gahury vlastnosti T....

  • Hurá dovnitř!

Zlín z ptačí perspektivy – změna času

Budova 21 prošla rekonstrukcí, díky níž si mohou návštěvníci prohlédnout nový bronzový model v měřítku 1:1000, kde je zachyceno město...

  • Výstava

Zlín – Miroslav Lorenc

Miroslav Lorenc patří k nevýraznějším osobnostem meziválečného Zlína. Jako jeden z mála architektů pracoval nezávisle na firmě Baťa, projektoval zejména...

  • Procházka

Zlín – MONUMENT – KŘEST PUBLIKACE O PAMÁTNÍKU T. BATI

Na podobě Památníku Tomáše Bati se podílelo mnoho profesionálů. Večer proběhne křest publikace Monument, kterou připravili editoři Eva Končalová a...

  • Diskuze

Zlín – Aires Mateus: Matter in Reverse (Film a architektura)

Aires Mateus: Matter in Reverse (Portugalsko, Henrique Pina, 2017, 65 min., portugalsky/anglické tit.) Co mají tanec a architektura společného? V...

  • Projekce

Zlín – Bauhaus Spirit (Film a architektura)

Bauhaus Spirit (Německo, Niels Bolbrinker, 2018, 95 min., německy/českétit.) Fascinující pohled do historie legendární avantgardní školy, která propojila umění, design a...

  • Projekce