Krátké filmy

Autorské snímky
K O N S T R U K C E
Sarah Lomenová

Audiovizuální báseň sleduje život ženy, která se pohybuje urbánním prostředím na své pojízdné konstrukci. Při tom se střetává s řadou různých městských struktur. Někdy je hlavní postavou ona, v některých případech jsou to konstrukce kolem ní. Snímek vede k otázce – kdo komu slouží a kdo se komu přizpůsobuje?

Scala
Michal Kindernay

Krátká filmová esej zachycuje pohyb světla v prostoru samonosného točitého schodiště v chrámu Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze na Malé Straně. V téže ulici Santini bydlel. Za svůj život vytvořil pozoruhodné množství zejména sakrálních staveb, které jsou jedinečné svým prolnutím výtvarných a významových hodnot. Jsou proslulé svými symbolickými a dekorativními půdorysy často inspirovaných vesmírnými konstelacemi. Dílo se stalo předmětem kabalistických, ale i magických a esoterických interpretací. Film vznikl k 300letému výročí Santiniho úmrtí.

Rašínovo nábřeží 42
Tomáš Luňák

Vyrobeno pro festival Den architektury 2021 u příležitosti 150. výročí narození Jana Kotěry.

Celý život na jedné adrese
Kateřina Fojtíková

Vyrobeno pro festival Den architektury 2021 u příležitosti 150. výročí narození Jana Kotěry.

Letea
Michal Kindernay

V malebné rumunské vesničce Letea, ležící mezi vodními kanály, starobylým lesem, Ukrajinou a Černým mořem, se zvířata stala nejčastějšími obyvateli desítek opuštěných domů. Kvůli dlouhodobému vylidňování, zániku tradičního způsobu života a pracovních míst i v důsledku změny klimatu se vesnice dramaticky proměňuje. Mnoho domů ztratilo majitele, kteří by je udržovali. Příroda si je tak pomalu, ale jistě bere zpátky.

Domov od Kotěry
Greta Stocklassa

Fröhlichova vila v Černošicích je jednou z raných staveb architekta Jana Kotěry. Letní dům jedinečně kloubí vliv anglické vilové architektury s tradiční českou lidovou. Krátká filmová návštěva doprovázená texty básníka Petra Borkovce s archivními záběry natočenými mezi 50. a 70. lety.

Vyrobeno pro festival Den architektury 2021 u příležitosti 150. výročí narození Jana Kotěry.

Den/Sen architektury
Adéla Komrzý

Námět a režie: Adéla Komrzý Kamera a střih: Jakub Wagner Zvuk: Adam Voneš

Poděkování: Paní Bučková, paní Šislerová, Michal Kolář, Adam Heger

Den architektury 2019
Greta Stoklasa

Film Den architektury 2019

Režie: Greta Stocklassa

Transformace / Výpary / Melanosis
Michal Kindernay

Esej soustředěná na téma zneužívání přírodních zdrojů si jako hlavní námět vybírá vodu a ukazuje její podoby a proměny v industriálním řetězci. Neprvoplánová doprovodná hudba je temná stejně jako znečištěná voda vytékající z elektráren a spolu s obrazy průmyslu dotváří výsledný pocit ekologické úzkosti.

Sonda
Tomáš Luňák

Památník Tomáše Bati městského i baťovského architekta Františka Lydie Gahury patří k vrcholným dílům zlínského funkcionalismu. V současnosti je uzavřen. Co bude za pět let? Ptá se režisér Tomáš Luňák stejně jako 5. ročník Dne architektury. Sonda vznikla v koprodukci sdružení Kruh a My Street Films a ve spolupráci se Dnem architektury.

Teasery
Den architektury 2023 – teaser
Sarah Lomenová

Třináctý ročník festivalu je Objev konstrukce!.

Program se zaměřuje na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře a v architektuře 19. století a jejím industriálním odkazu, tak staveb 20.–21. století. Sledujeme představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela i Karla Pragera – jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás.

Aftermovies
Den architektury 2023 – aftermovie

Kamera: Jan Michalik,  Jindřich Slabý (CAN Production) | Střih: Jan Michalik | Hudba: Štěpán Kopečný (Lowmoe)

Den architektury můžete podpořit na portálu Darujme.
This is default text for notification bar