Festival bezpečně

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami
připravuje na podzim desátý ročník celorepublikového festivalu.

Kontakt

V průběhu festivalu prosím dodržujte tato pravidla:

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Než se vydáte na konkrétní akci, zkontrolujte na webu v den konání, zda u ní nedošlo ke změnám (omezení, zavedení rezervací, zrušení)

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM
Necítíte-li se plně zdraví, zejména pokud máte teplotu, kašel nebo rýmu, bolest hlavy, nevolnost, neúčastněte se akce a zůstaňte raději doma.

HYGIENA RUKOU
Pravidelně si ruce myjte nebo dezinfikujte.

DODRŽUJTE ODSTUP
Pokud není možné v rámci venkovní akce udržet odstup od ostatních účastníků alespoň 2 m, prosím mějte zakrytá ústa a nos. Omezte fyzický kontakt.

ČISTÉ ROUŠKY
Používejte vždy čisté nebo nové jednorázové roušky. Po sundání roušky proveďte hygienu rukou. Zakrytá ústa a nos jsou povinná na všech akcích, které se konají uvnitř.

RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELE
Každá akce je specifická. Pořadatel se může rozhodnout pro doplňující pravidla a pokyny. Prosíme o vstřícnost a respekt.

POKUD BUDETE V NÁSLEDUJÍCÍCH 10 DNECH PO NÁVŠTĚVĚ FESTIVALU TESTOVÁNI NA COVID-19 S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM, IHNED NÁS UVĚDOMTE prostřednictvím e-mailu: info@denarchitektury.cz

Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách denarchitektury.cz / filmarchitektura.cz a dodržujte mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR, která naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni