Festival Den architektury zveřejňuje kompletní program

V Praze 7. září 2023 – Za necelý měsíc odstartuje ve 135 městech a obcích v České republice a na
Slovensku festival Den architektury. Bohatý a zdarma přístupný program největšího
architektonického festivalu u nás nabízí od 29. září do 5. října na výběr z více jak 450 exkurzí do
běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklovyjížděk, které probíhají pod
vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata. Program zve na cesty po
architektonických skvostech, nejmodernější architektuře i zapomenutých stavbách, do paláců i
vesnických domků, bývalých továren i bankovních domů, na výpravy po věžích, klášterech a
kostelech nebo mostech, sportovních stadionech, výstavních pavilonech i nemocničních budovách.
Mottem 13. ročníku festivalu je Objev konstrukce! A v hlavním programu se zaměří na výjimečná
konstrukční řešení z nejrůznějších pohledů, a to jak v historické architektuře, tak u staveb 20.–21.
století. V letošním roce se festival vydá také po stopách architektů Karla Pragera a Jana Blažeje
Santiniho-Aichela. „Naším cílem je upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších
souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. Řada našich akcí se věnuje
i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to po společenské
stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. Proto je pro nás velmi cenná spolupráce s místními spolky či
architekty,vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela
Steinbachová. Programovou nabídku doplňují přednášky, diskuse, workshopy pro děti nebo
divadelní představení a koncerty.

Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz. Na většinu akcí je potřeba předchozí
registrace. Registrace budou zahájeny 18. září v 9.00 hod., u vybraných regionálních akcí jsou již
registrace otevřeny. Současně se Dnem architektury se i letos uskuteční festival Film a
architektura.

Objev konstrukce!
Hlavní festivalová linka má letos v hledáčku zajímavá konstrukční řešení v architektuře. Po celé
republice nabídne architektonické procházky či exkurze, ve kterých se zaměří právě na konstrukce, ať
už historických paláců, sakrálních staveb, bytových domů, administrativních budov, venkovských
stavení, industriálních objektů, věží, ale i rozhleden nebo mostů. Návštěvníky provede nejrůznějšími
architektonickými styly, od baroka přes funkcionalismus a brutalismus až po současnost, zavede je do
krovů i do podzemí. V Praze se zaměří například na novou Štvanickou lávku, zamíří do velkolepého
krovu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru nebo se vydá barokním Klementinem po stopách adaptace
provedené architektem Ladislavem Machoňem ve 2.pol. 20. století.
V Brně se zaměří program mimo jiné na architektonicky unikátní výstaviště nebo sportovní halu
Rondo, dále pozve do Vodojemu na Žlutém kopci a také mimořádně umožní navštívit budovu
legendárního Prioru před jeho stržením. V Ostravě festival nabídne mimo jiné prohlídku oblasti Dolní
Vítkovice a ve Zlíně otevře veřejnosti budovu Centroprojektu. V Opavě bude v rámci festivalu možné
mimořádně navštívit například Blücherův palác nebo protiletecký bunkr pod radniční věží Hláska.
V Ústí nad Labem se mohou zájemci vydat například na komentovanou prohlídku konstrukcí mostu
Dr. Edvarda Beneše a Mariánského mostu.

Program zahrnuje i mimořádná řešení rekonstrukcí historických budov. Pozve do nově
zrekonstruovaného modernistického Wenkeova domu v Jaroměři od Josefa Gočára nebo nově
otevřených zrekonstruovaných pardubických Automatických mlýnů rovněž od Gočára, na jejichž
obnově se podílelo hned několik architektonických studií a nyní budou sloužit hlavně umění. Festival
pozve i na radnici do Moravské Třebové, kde unikátní konstrukční technologie na přelomu 50. a 60.
let 20. století zachránila významnou městskou renesanční památku.
Festivalovým tématem je i péče o zachování staveb ve stylu brutalismu. Vedle architektury Karla
Pragera program nabídne i prohlídky dalších staveb a nemůže opominout klíčové realizace manželů
Věry a Vladimíra Machoninových – pražského obchodního domu Kotva a hotelu Thermal v Karlových
Varech. Dále připomene hotel Koruna v Opavě, brněnský sportovní areál TJ Tesla nebo stavby na
pražském Karlově. Ve sportovní hale Folimanka v Praze se také uskuteční přednáška umělce
Vladimira 518 o specifických konstrukcích brutalistních staveb.
Další festivalové cesty povedou po bývalých i současných továrnách. Zamíří například do bývalé
tkalcovny v Náměšti nad Oslavou, areálu bývalé niťárny v Kyjově u Krásné Lípy, bývalé továrny Tesla
v Lanškrouně, bývalé tkalcovny v Lomnici nad Popelkou, historické papírny ve Vraném nad Vltavou,
budovu bývalé přádelny ve Strakonicích nebo opavské továrny Fiedor.

Současná architektura
Festivalový program pravidelně sleduje i nejaktuálnější architektonické počiny a představí hned
několik realizací nominovaných v letošním roce na Českou cenu za architekturu, jimiž provedou jejich
architekti. Nechá tak nahlédnout do Gočárovy galerie v Pardubicích, nového obecního domu Skalička,
novostavby radnice města Lázně Bělohrad či dřevěného sídla Kloboucké lesní v Bylnici. Osobně autoři
představí i novou lávku v Litomyšli nebo vodojem s výhledem na hrad v Markvarticích u Sobotky.
Program na celé řadě míst doplní i výstavy představující stavby nominované na Českou cenu za
architekturu. Den architektury dále představí například i nově otevřenou kapli Panny Marie Bolestné
v Nesvačilce u Brna, konverzi trafostanice v Lipnici nad Sázavou nebo unikátní vestavbu do dvorany
historického objektu neorenesančních Císařských lázní v Karlových Varech. V Praze bude možné
navštívit kanceláře KOMA Rent postavené z modulárních designových systémů.

Po stopách Jana Blažeje Santiniho-Aichela
Za odkazem geniálního architekta a výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-
Aichela, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let, se festival vydá po nejrůznějších místech České
republiky. Vedle slavných realizací sleduje i méně známé stavby a budovy, ve kterých se otiskl
Santiniho rukopis. Zamíří do klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivě, nebude chybět ani
Kostel Nejsvětější Trojice ve Žďáru nad Sázavou, zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou,
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, Poutní kostel Zvěstování Panny Marie nebo
běžně nepřístupný zámek v Lázních Bělohrad. V Hradci Králové nabídne prohlídky nejstarších
církevních staveb kaple sv. Klimenta, kterou Santini přestavěl z gotické do barokní podoby, a
Biskupské rezidence. Díky festivalu může veřejnost zavítat například i do běžně nepřístupného
hospodářského domu Hubenov či hospodářského domu Kalec. Program zve i do Kutné Hory, kde
vedle ikonické katedrály nabídne
i prohlídky běžně nepřístupného konventu.
Den architektury se vydá také po Santiniho pražských stopách. Zamíří například do tzv. Valkounského
domu, který Santini vlastnil a přestavěl, či Morzinského paláce – budovy velvyslanectví Rumunska.

Santini stál dále u návrhů Kolovratského (Thunovského) paláce na Malé Straně, kostela Panny Marie
Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, kde bude k vidění běžně nepřístupné Santiniho schodiště.
Nejen v Praze, ale i na řadě míst v regionech se o odborný výklad postará historička architektury
Radomíra Sedláková a další odborníci na Santiniho tvorbu. Santiniho odkaz připomene i řada
přednášek.

Za Karlem Pragerem známým i neznámým
V letošním roce Den architektury připomíná také 100 let od narození Karla Pragera, jehož jméno je
spojováno zejména s mezinárodním proudem brutalismu. Program však pokryje celé jeho tvůrčí
období, od rané tvorby po vizionářské přístupy. V rámci festivalu mohou zájemci zavítat například do
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, na Novou
scénu Národního divadla či do někdejšího sídla Sdružení projektových ateliérů (v současnosti sídlo
IPRu). Program představí i Pragerovy mimopražské realizace. Například Kulturní dům ve Veselí nad
Lužnicí a Kulturní dům v Březnici, které nesou jeho charakteristický rukopis. Festival připomene i jeho
tvorbu ve stylu socialistického realismu v padesátých letech. Ve Strakonicích a Ostravě-Porubě
představí soubory bytových domů a v Otrokovicích experimentální panelový dům. Neopomene ani
jeho rekonstrukci Rudolfina nebo Domu u Černé Matky Boží. Pragerově odkazu bude rovněž
věnována série přednášek.

Divadelní představení a koncerty
Festival každoročně nabízí i doprovodné programy. Dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela připomene
v Praze a Hradci Králové divadlo JEDL. Inscenace Santini režiséra Jana Nebeského s Lucií Trmíkovou
a Miloslavem Königem mapuje v rámci intervence do prostoru sakrálních staveb Santiniho významné
realizace na území Čech a Moravy. Letošní výročí Santiniho připomene i koncert Českého rozhlasu
Vltava v Karlově Koruně v Chlumci nad Cidlinou. V Praze a Brně bude také uveden autorský projekt
Jiřího Havlíčka, Petry Hůlové a Petra Vrby Analýza bydlení, který si v představení na pomezí
mluveného slova, experimentální hudby a videa bere na mušku fungování veřejného prostoru jako
místa aktivismů.
Program pro děti
Festival tradičně myslí také na rodiče s dětmi. Na řadě míst program nabízí nejrůznější workshopy, na
kterých si mohou děti vyzkoušet práci architektů nebo rozličné výtvarné techniky. Konkrétní místa
pak mohou poznat díky dobrodružným pátracím hrám.

Festival Film a architektura
Paralelně s festivalem Den architektury probíhá také mezinárodní filmový festival
Film a architektura. Jeho 12. ročník zamíří v termínu 29. 9. – 4. 10. 2023 do 26 měst po celé
republice, na Slovensku i do Berlína. Letos představí 38 krátkých a celovečerních snímků zaměřených
na architekturu, tvorbu měst a design v celkem čtyřech festivalových sekcích – Konstrukce, Limity
originality, Persony a Inspirace Adama Štěcha. Nebudou chybět ani diskuze s tvůrci, přednášky a další
speciální akce. Letošní program otevře již 13. září ve velkém sále pražského kina Světozor warm-up
projekce dánského snímku Nejlepší město na světě. Program je k dispozici na
www.filmarchitektura.cz.
Za oběma festivaly stojí spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru
a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. V průběhu 13 let
existence festivalu se zapojilo na 240 měst na území České republiky i na Slovensku. Den
architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první
pondělí v říjnu.

Místa konání v České republice i na Slovensku:
Adolfov-Větrov, Banská Bystrica, Bardejov, Bílovec, Boskovice, Bratislava, Brno, Brumov-Bylnice,
Březnice, Bublava, Bylany u Kutné Hory, Čáslav, Čelákovice, České Budějovice, Český Krumlov,
Chlumec nad Cidlinou, Chotouň, Dobříš, Dolní Maxov, Galanta, Gelnica, Hradec Králové, Hodonín,
Hodslavice, Humpolec, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kamenický
Šenov, Karlovy Vary, Kladno, Kladruby, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Košice, Kralovice, Krásná pod Lysou
horou, Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov u Krásné Lípy, Kremnica, Krupina, Lanškroun, Lázně Bělohrad,
Liberec, Lidice, Lipnice nad Sázavou, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Lomnice nad Popelkou, Mariánské
Lázně, Markvartice u Sobotky, Martin, Mělník, Mikulov, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy,
Moravská Třebová, Most, Náchod, Náměšť nad Oslavou, Nesvačilka, Nitra, Nový Bor, Nymburk,
Olomouc, Ondřejovice v Jeseníkách, Opava, Opočno, Ostopovice, Ostrava, Otrokovice, Pardubice,
Partizánske, Pavlov, Piešťany, Písek, Plzeň, Plavecký Štvrtok, Poděbrady, Poprad, Praha, Prostějov,
Příbram, Rajecké Teplice, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Ružomberok, Řevnice,
Sázava, Semily, Skalička, Slaný, Slavonice, Stoječín, Strakonice, Šediviny, Šaľa, Štiavnica, Šumperk,
Tábor, Teplice, Terezín, Topoľčany, Trenčín, Třebíč, Turnov, Týn nad Bečvou, Týn nad Vltavou,
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velké
Losiny, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Volyně, Vratislavice nad Nisou, Vranov nad Dyjí, Vrané nad
Vltavou, Vysoké Mýto, Vysoké Tatry, Zlín, Žamberk, Žatec, Žebrák, Želiv, Zvolen, Žďár nad Sázavou,
Žihle, Žilina

Pořádá: Kruh z.s.
Pod záštitou: Česká komora architektů, Svaz měst a obcí České republiky
Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, statutární město Brno, Státní fond
kultury ČR, Nadace české architektury, Městská část Praha 5, Městská část Praha 7, Městská část
Praha 10
Základní partner: KOMA
Partner: Národní knihovna České republiky, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
Centrum architektury a městského plánování
Cyklo partner: Rekola Bikesharing s.r.o.
Hlavní mediální partner: Dolce Vita
Mediální partneři: Český rozhlas Vltava, Rádio Praha, Radio 1, Deník N, ASB, Architect+, Archiweb.cz,
ArtMap, ERA 21, EARCH, GoOut.net, PROPAMÁTKY, Stavba, StavbaWEB
Mediální partneři Slovensko: ASB, archinfo.sk, Projekt, SAB/STAVEBNICTVO a BYVANIE, ročenka TOP
TRENDY
Kontakt pro média:
Silvie Marková
SMART Communication
M: +420 604 748 699
E: markova@s-m-art.com

 

Den architektury můžete podpořit na portálu Darujme.
This is default text for notification bar